Абонамент за новини
Ако искате да получавате новини от нас (не повече от един път месечно), моля абонирайте се.

Сертификати

От 21.08.2006 г. Бетонов център ХЕРОС - Севлиево и ХЕРОС СТРОЙ ЕООД  са сертифицирани от Центъра за изпитване и европейска сертификация - Стара Загора за производство на бетони класове: В7.5к2, В10к2, В12, 5к2, В15к2, В15к3, В20к2, В20к3, В25к2,  В25к3, В30к3, В35к3.

бг бетон В20к2 бг бетон В25к2 бг бетон В35к3 бг бетон В7.5к2 бг бетон В10к2 бг бетон В15к2 бг бетон В15к3

В20к2

В25к2

В35к3

В7.5к2

В10к2

В15к2

В15к3

бг бетон В20к2 бг бетон В20к3 бг бетон В25к2 бг бетон В25к3 бг бетон В30к3 бг бетон В35к3 бг бетон В35к3

В20к2

В20к3

В25к2

В25к3

В30к3

В35к3

В35к3

Сертификат
CEM I 42,5 R-SR

Декларация
CEM I 42,5 R-SR

Сертификат
CEM II A-L 42,5R

Декларация
CEM II A-L 42,5R

Сертификат
12-НСИСОССП-1369

Сертификат
1871-CPD-0058

Приложение
1871-CPD-0058

Сертификат
1871-CPD-0064

Приложение
1871-CPD-0064

Декларация за
съответствие-12620

Сертификат за
съответствие-12620

Приложение
12-НСИСОССП-1369

--

--

 ХЕРОС СТРОЙ ЕООД е член на новосъздадената Камара на строителите в България
от 07.05.2008 г.

 Членство в Камара на строителите в България

 Удостоверение за членство на в ХЕРОС СТРОЙ в Камара на строителите в България

Удостоверение за строежи от високото строителство Удостоверение за строежи от инфраструктурно строителство Удостоверение за изпълнение на строително-монтажни работи

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от високото строителство, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от благоустройствена структура, хирдотехническо строителство и опазване на околната среда

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строително-монтажни работи

 ХЕРОС СТРОЙ ЕООД е сертифициран по ICO 9001:2000 от ESC - сертифициращ орган на European Quality Council - Берлин, Германия, със сертификат № ESC 200808191 BG от 07.08.2008г.

Производство и търговия с бетонови и варови разтвори Производство и търговия с бетонови и варови разтвори Производство и търговия с бетонови и варови разтвори

Сертификат за производство и търговия с бетонови и варови разтвори, строителство и строително-ремонтни дейности, транспортни услуги, заготовка и монтаж на арматура

Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
ArtStorm Design studio