Абонамент за новини
Ако искате да получавате новини от нас (не повече от един път месечно), моля абонирайте се.

Бетонов център

Бетонов център ХЕРОС - Севлиево е собственост на ХЕРОС СТРОЙ ЕООД и е изграден през 2005-2006 година. Оборудван е със съоръжения марка БС - 60, производство на фирма "Ивена" АД - гр. Червен Бряг, като основния модул - смесителят е производство на фирма "ЕLBА"-Германия.

Бетонов център ХЕРОС - Севлиево Бетонов център ХЕРОС - Севлиево: смесител Бетонов център ХЕРОС - Севлиево

По важните производствени характеристики и показатели на Бетонов център ХЕРОС - Севлиево  са:

 • производителност - 1 куб.м/мин - "ЕLBА" - Германия;
 • складово стопанство - тип звезда;
 • смесител - 1,0 куб.м;
 • време за приготвяне на 1 куб.м бетонова смес - 60 сек.;
 • система за дозиране на инертни материали тип лостов с електронно отчитане - мах -2000 кг.;
 • точност на дозиране ± 2 %;
 • система за дозиране на цимент - до 3 марки цимент;
 • точност на дозиране на цимента ± 1 %
 • точност на дозиране на вода ± 1 %
 • система за дозиране на 2 бр. химически добавки тип тегловно с електронно отчитане с точност ± 1 %
 • система за управление - тип електронно-цифрово.

Система за управление в Херос Строй  Система за управление в Херос Строй  Система за управление в Херос Строй

Бетонов център ХЕРОС има възможност да произвежда бетонови смеси, варови разтвори и циментови замазки. Приспособен е за работа при зимни условия, като е осигурено подгряване на водата и течките на инертните материали.

От 21.08.2006 г. Бетонов възел ХЕРОС - Севлиево и ХЕРОС СТРОЙ ЕООД са сертифицирани от Центъра за изпитване и европейска сертификация  - Стара Загора за производство на бетони класове: В7,5к2; В10к2; В12,5к2; В15к2; В15к3; В20к2; В20к3; В25к2; В25к3; В30к3; В35к3.

Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
ArtStorm Design studio