Абонамент за новини
Ако искате да получавате новини от нас (не повече от един път месечно), моля абонирайте се.

Articles

Услуги

ХЕРОС СТРОЙ предлага следните видове услуги:

Изградени обекти

Изградени обекти от ХЕРОС СТРОЙ ЕООД и с материали произведени от Бетонов център ХЕРОС:

 •  Търговско развлекателен комплекс MALL - гр. Габрово, бул. Априлов /м. август 2008г./

       месец август 2008г.

Начален етап от строителството на MALL-Габрово Монтаж на арматура в MALL-Габрово Подготовка на кофраж в MALL-Габрово     

       месец април 2009г.

Краен етап от строителството на MALL-Габрово Довършителни работи в MALL-Габрово Строителството на MALL-Габрово е завършило

 • ТЕРА център - гр. Габрово, бул. Могильов

       месец август 2008г.

Строежът на ТЕРА център - гр. Габрово е в разгара си Строителство на ТЕРА център - гр. Габрово Наливане на бетон на ТЕРА център - гр. Габрово

 

       месец април 2009г.

Заключителни работи по строежа на ТЕРА център - гр. Габрово Приключва строежа на ТЕРА център - гр. Габрово Последен етап от строителството на ТЕРА център - гр. Габрово

 

 • Автоцентър ТОЙОТА - гр. Габрово, ул. Брянска

Строителство на Автоцентър ТОЙОТА - гр. Габрово Автоцентър ТОЙОТА: грубо строителство Автоцентър ТОЙОТА: полагане на бетонов разтвор

 

 • хотел на ул. Орловска №104 - гр. Габрово /срещу Спортна зала/

       месец август 2008г.

Строителство на хотел на ул. Орловска №104 - гр. Габрово Хотел на ул. Орловска №104 - гр. Габрово: грубо строителство Грубото строителство е към края си

       месец април 2009г.

Полагане на външна мазилка на хотел на ул. Орловска №104 - гр. Габрово Строежът на хотел на ул. Орловска №104 - гр. Габрово е пред завършване Довършителни строителни работи по фасадата на хотела

 • Търговски и логистичен център за промишлени стоки - гр. Габрово, кв. Войново

Строежът на Търговски и логистичен център за промишлени стоки - гр. Габрово Довършителни работи по строителството на центъра Построеният Търговски и логистичен център за промишлени стоки - гр. Габрово

 • Пречиствателна станция - гр. Севлиево

Изграждане на Пречиствателна станция - гр. Севлиево Строителството на Пречиствателна станция - гр. Севлиево е в разгара си Пречиствателна станция - гр. Севлиево в процес на строеж

 

 • Фабрика за метални изделия "Метал къмпани Габрово " ЕООД - гр. Габрово, кв. Бойката, с холандски инвеститори

Построената фабрика за метални изделия "Метал къмпани Габрово " ЕООД - гр. Габрово Строителството на фабриката Довършителни работи по строежа

 • Верига бензиностанции ХЕРОС

Бензиностанция "ХЕРОС" - Габрово, на входа на града от София. Бензиностанция "ХЕРОС" - Севлиево, ул."Марин Попов" № 79,А Бензиностанция "ХЕРОС" - Севлиево, ул. "Бял бряг" № 2

 


 • Бензиностанция Топливо - гр. Севлиево
 • Бензиностанция Петрол - с. Малиново
 • Офис сграда Булчикън
 • Складови бази
 • Цех на фирма Паралел - гр. Севлиево
 • Новоизграждащи се жилищни обекти

Строителство

ХЕРОС СТРОЙ е бързоразвиваща се строителна и производствена компания, водеща строителна фирма в региона на гр. Габрово. Фирмата работи на строителния пазар от 2006 г., като за това време е изградила голям брой мащабни строителни обекти - Търговско развлекателен комплекс MALL - гр. Габрово, ТЕРА MALL - гр. Габрово, Автоцентър ТОЙОТА, Пречиствателна станция - гр. Севлиево, Фабрика за метални изделия "Метал къмпани Габрово " ЕООД - гр. Габрово и др.

Херос Строй - строителство на сгради Фирма Херос Строй

Основният предмет на дейност на фирмата е:

Щателната инженерна подготовка на проектите и безупречното изпълнение дават високото качество на строителството и обезпечават красота, хармония и комфорт. Висококачествените строителни бетонови и варови разтвори и предлаганите строителни услуги от ХЕРОС СТРОЙ ЕООД са гаранция за надеждно и модерно съвременно строителство. Благодарение на новото и високопроизводително оборудване, ХЕРОС СТРОЙ ЕООД успява да се наложи за кратко време като сериозен и надежден партньор в строителството и е търсен от утвърдени строителни фирми в страната и региона.

Строеж на Херос Строй Строеж на фирма Херос Строй

Благодарение на висококвалифицираните си строители и инженери ХЕРОС СТРОЙ строи качествено, ефективно и успешно.

Транспортни средства

ХЕРОС СТРОЙ ЕООД притежава съвременен автопарк и специализирани транспортни средства: бетонови миксери, бетон-помпа, самосвали, багери, влекачи, 27т полуремарке за инертни материали и други леко, лекотоварни и товарни автомобили:

 • Бетоновози - 9 кубикови - 2 бр. на базови машини "Мерцедес" - производство 2001 г.
 • Бетоновози - 7 кубикови - 2 бр. на базови машини "МАН" и  "Мерцедес" - производство 2000 г.
 • Бетон помпа "Putzmeister" 32 м. - производство 1998 г.
 • Самосвал "Мерцедес" - 10 т., с тристранно разтоварване
 • Многофункционален багер "CASE" 580 оборудван с чук и кофа 30 см., 60 см.
 • Електронна автовезна - 60 т. производство на фирма "Либра инженеринг" ООД

Бетоновоз - 7 кубика  Бетоновоз - 9 кубика Бетоновози на Херос Строй

Бетон помпа "Putzmeister" 32 м. Бетон помпа "Putzmeister" 32 м. Самосвал "Мерцедес" - 10 т.

Сертификати

От 21.08.2006 г. Бетонов център ХЕРОС - Севлиево и ХЕРОС СТРОЙ ЕООД  са сертифицирани от Центъра за изпитване и европейска сертификация - Стара Загора за производство на бетони класове: В7.5к2, В10к2, В12, 5к2, В15к2, В15к3, В20к2, В20к3, В25к2,  В25к3, В30к3, В35к3.

бг бетон В20к2 бг бетон В25к2 бг бетон В35к3 бг бетон В7.5к2 бг бетон В10к2 бг бетон В15к2 бг бетон В15к3

В20к2

В25к2

В35к3

В7.5к2

В10к2

В15к2

В15к3

бг бетон В20к2 бг бетон В20к3 бг бетон В25к2 бг бетон В25к3 бг бетон В30к3 бг бетон В35к3 бг бетон В35к3

В20к2

В20к3

В25к2

В25к3

В30к3

В35к3

В35к3

Сертификат
CEM I 42,5 R-SR

Декларация
CEM I 42,5 R-SR

Сертификат
CEM II A-L 42,5R

Декларация
CEM II A-L 42,5R

Сертификат
12-НСИСОССП-1369

Сертификат
1871-CPD-0058

Приложение
1871-CPD-0058

Сертификат
1871-CPD-0064

Приложение
1871-CPD-0064

Декларация за
съответствие-12620

Сертификат за
съответствие-12620

Приложение
12-НСИСОССП-1369

--

--

 ХЕРОС СТРОЙ ЕООД е член на новосъздадената Камара на строителите в България
от 07.05.2008 г.

 Членство в Камара на строителите в България

 Удостоверение за членство на в ХЕРОС СТРОЙ в Камара на строителите в България

Удостоверение за строежи от високото строителство Удостоверение за строежи от инфраструктурно строителство Удостоверение за изпълнение на строително-монтажни работи

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от високото строителство, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от благоустройствена структура, хирдотехническо строителство и опазване на околната среда

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строително-монтажни работи

 ХЕРОС СТРОЙ ЕООД е сертифициран по ICO 9001:2000 от ESC - сертифициращ орган на European Quality Council - Берлин, Германия, със сертификат № ESC 200808191 BG от 07.08.2008г.

Производство и търговия с бетонови и варови разтвори Производство и търговия с бетонови и варови разтвори Производство и търговия с бетонови и варови разтвори

Сертификат за производство и търговия с бетонови и варови разтвори, строителство и строително-ремонтни дейности, транспортни услуги, заготовка и монтаж на арматура

Бетонов център

Бетонов център ХЕРОС - Севлиево е собственост на ХЕРОС СТРОЙ ЕООД и е изграден през 2005-2006 година. Оборудван е със съоръжения марка БС - 60, производство на фирма "Ивена" АД - гр. Червен Бряг, като основния модул - смесителят е производство на фирма "ЕLBА"-Германия.

Бетонов център ХЕРОС - Севлиево Бетонов център ХЕРОС - Севлиево: смесител Бетонов център ХЕРОС - Севлиево

По важните производствени характеристики и показатели на Бетонов център ХЕРОС - Севлиево  са:

 • производителност - 1 куб.м/мин - "ЕLBА" - Германия;
 • складово стопанство - тип звезда;
 • смесител - 1,0 куб.м;
 • време за приготвяне на 1 куб.м бетонова смес - 60 сек.;
 • система за дозиране на инертни материали тип лостов с електронно отчитане - мах -2000 кг.;
 • точност на дозиране ± 2 %;
 • система за дозиране на цимент - до 3 марки цимент;
 • точност на дозиране на цимента ± 1 %
 • точност на дозиране на вода ± 1 %
 • система за дозиране на 2 бр. химически добавки тип тегловно с електронно отчитане с точност ± 1 %
 • система за управление - тип електронно-цифрово.

Система за управление в Херос Строй  Система за управление в Херос Строй  Система за управление в Херос Строй

Бетонов център ХЕРОС има възможност да произвежда бетонови смеси, варови разтвори и циментови замазки. Приспособен е за работа при зимни условия, като е осигурено подгряване на водата и течките на инертните материали.

От 21.08.2006 г. Бетонов възел ХЕРОС - Севлиево и ХЕРОС СТРОЙ ЕООД са сертифицирани от Центъра за изпитване и европейска сертификация  - Стара Загора за производство на бетони класове: В7,5к2; В10к2; В12,5к2; В15к2; В15к3; В20к2; В20к3; В25к2; В25к3; В30к3; В35к3.

Производство

Бетонов център ХЕРОС - Севлиево и ХЕРОС СТРОЙ ЕООД предлагат богат асортимент строителни материали:

 •  Бетон клас В-7,5Бетонов център Херос - Севлиево
 • Бетон клас В-10
 • Бетон клас В-12,5
 • Бетон клас В-15
 • Бетон клас В-20
 • Бетон клас В-25
 • Бетон клас В-30
 • Бетон клас В-35
 • циментова замазка марка 100
 • циментова замазка марка 150Бетонов възел на Херос Строй
 • циментова замазка марка 200
 • варов разтвор
 • химически добавки
 • пясък
 • фракция
 • НТК, ломен камък
 • фибри за бетон
 • фиксатори за арматура - малки и големи

Клиенти

ХЕРОС СТРОЙ ЕООД успешно работи със всички строителни фирми от гр. Севлиево.

Като надежден и коректен партньор ХЕРОС СТРОЙ ЕООД е търсен от много строителни фирми от Габрово, Ловеч, Павликени, Априлци.

Наши клиенти са:


 

Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
Joomla Templates
ArtStorm Design studio